top of page

Svetsutvärdering med FEM

Hot Spot method and Effective Notch method

Finita elementmetoden (FEM) har varit tillgänglig under de senaste 35 åren och blivit ett mycket utnyttjat verktyg för hållfasthetsanalyser. Trots detta är det fortfarande svårt att finna anvisningar om hur man bygger och utvärderar resultaten från FE-modeller av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner.

 

Stora krav ställs på belastningsförutsättningar, FE-modellens utseende, elementval och
utvärderingsmetoder vid analys av utmattningsbelastade svetsade konstruktioner.

 

Syftet med utbildningen är att ge ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser ska lösas med en rimlig arbetsinsats.  I utbildningen ingår ett antal exempel och förslag till lämpliga modellerings- och utvärderingsmetoder.

 

Dessutom jämförs ett antal beräkningsstandarder inom området och lämpligheten att utnyttja dessa standarder vid FE-analyser diskuteras. Alla deltagare har möjlighet att i förväg skicka in egna konstruktionsproblem eller belastningskollektiv för analys under övningarna på kursen.

 

Förkunskaper: Kursen vänder sig till beräkningsingenjörer och konstruktörer som dagligen arbetar med FEM och som har en stor allmän hållfasthetskunskap samt har arbetat med BSK, EC3, EN 13001, IIW:s rekommendationer eller motsv.

Program:

Dag 1: Allmänt om utmattning och FE-analyser av svetsade konstruktioner

− Utmattning av svetsade konstruktioner: Allmänna grunder inriktat för analys mha FEM 

− Utvärderingsmetoder: Genomgång och översiktlig förklaring/jämförelse

− Ingående om metoder för modellering och utvärdering: Nominella spänningar, Hot Spot-
  metoden och Effective Notch metoden. 

 

Dag 2: Utvärderingsmetoder och jämförelse olika normer. 
− Olika normer: DNV, BSK, Eurocode 3, IIW:s rek, EN 13001.

− Modellering, val av element: När var och hur väljer man mellan balk- skal- och
  volymselement.

− Optimalt a-mått: Hur analysera och optimera kälsvetsars a-mått?
− Skalelement och Solidelement: Tips, råd och varningar.

 

Dag 3: Livslängdsuppskattningar, Fleraxliga spänningstillstånd och problemlösning. 
− Livslängdsuppskattningar.
− Fleraxliga spänningstillstånd: Hur hantera detta i FEM-analyser? 
− Problemlösning: Kursdeltagarnas frågor kan också ingå som övningsuppgifter om de
  skickas in i god tid innan kursstarten.

bottom of page