Blog

October 16, 2019

Återigen ger vi vår populära kurs om hur man bygger FE-modeller och utvärderar resultaten för svetsade strukturer som utsätts för utmattningsbelastningar. 

Kursen kommer att hållas i UNISO´s lokaler i Göteborg 2019 - 11 - 18 till 2019 - 11 - 20.

För mer information, besök TechStrat

eller Weld on Sweden 

February 7, 2019

Gör som mer än hundra konstruktörer redan gjort - deltag i seminariet om svetsade konstruktioner.

Under fyra intensiva dagar 1-4 april i Göteborg diskuterar vi hur svetsade strukturer lämpligen utformas för åstadkomma lätta, starka och samtidigt kostnadseffektiva produkter.

Den första dagen ägnas åt grundläggande hållfasthet med inriktning mot svetsade konstruktioner.

Några andra ämnen som behandlas de övriga tre dagarna:
- Svetsbeteckningar på ritningar.
- Konstruktionsstålens hållfasthet.
- Grundläggande om konstruktion av
   svetsade produkter.
- Konstruktionstips.
- Svetsegenspänningar.
- Statisk...

December 1, 2018

Seminarier i Svetsekonomi

Seminarieuppgifterna behandlar svetsekonomin vid smältsvetsmetoder. Tonvikten ligger på praktiska kostnads- och investeringsberäkningar. Totalt behandlas 20 st verkliga fall. Det finns också 6 st bilagor med svetsekonomiska definitioner och formler, avsedda som stöd vid problemlösningen. Målsättningen har varit att uppfylla kraven för IWE- och IWT-utbildningarna. Verkliga fall har ett stort pedagogiskt värde, eftersom man dels kan visa hur teoretiska samband bör användas i praktiken och dels kan diskutera vilka faktorer som är relevanta. Vid ekonomiska kalkyler kan det finnas f...

October 9, 2018

2019-01-21 startar vi en ny omgång av utbildning till Internationell Svetskonstruktör IWSD.

Arbetar du med konstruktion av svetsade produkter är denna kurs en möjlighet att fördjupa dina kunskaper när det gäller:

  • Svetsförbandets egenskaper, produktionsmetoder.

  • Praktisk, produktionsanpassad och kostnadseffektiv design av svetsade produkter.

  • Dimensionering mot statiska laster och utmattning av svetsade produkter.

Kursen hålls på olika orter i Sverige och utomlands. Huvudort är Växjö.

Information om kursen finner du på:

Weldonsweden.se

May 24, 2018

The lectures will help you to avoid some of the pitfalls involved when assessing welded structures with FEM. Especially when it comes to fatigue loaded structures it is easy to make mistakes, both when building the FE model and when evaluating the results from the FE analysis.

More

The course will be given June 26:th through 28:th, in Växjö, Sweden.

For more information, please visit www.weldonsweden.se.

May 24, 2018

Once again, we will give this popular lecture. This time June 18 through 21 in Växjö. If you haven’t attended it yet, take this opportunity to broaden your knowledge in this interesting subject.

The basic theories of stress and strength applied to welded structures are discussed the first day.
 

Some of the subjects the other three days:
Welding designations on drawings.
Fundamentals of Structural Design. 
Structural design tips. Residual Stresses. 
Analysis of welded joints subject to static loads.
Welded joints subject to fatigue.

This lecture is given in Swedish.

For more information, please visit:

weldo...

May 7, 2018

If a weld fails by cracking, it is important to know the reason why. Is it because of extensive loadings or production imperfection?

April 2, 2018

Tuesday April 24:th through Thursday April 26:th, we will give this seminar covering advanced design of welded joints in Steel structures and how FE-analyses can be used for that.

The seminar is adapted for Buildings, Constructions and Civil Engineering and is hosted by the Swedish Institute of Steel Construction (Stålbyggnadsinstitutet) in Stockholm, Sweden.

The seminar is given in Swedish.

For more information, please visit http://weldonsweden.se or www.sbi.se.

December 26, 2017

When designing with open thin-walled profiles subject to torsion, special care must be taken.

December 24, 2017

Wednesday February 7:th through Thursday February 8:th, we will give this seminar covering the design and analysis of welded joints in Steel structures. The seminar is adapted for Buildings, Constructions and Civil Engineering and is hosted by the Swedish Institute of Steel Construction (Stålbyggnadsinstitutet) in Stockholm, Sweden.

The seminar is given in Swedish.

For more information, please visit http://weldonsweden.se or www.sbi.se.

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon