top of page

Education, Seminars and Courses

 

TechStrat offers a number of Courses, Seminars and Lectures within the areas below. The courses are given in Swedish and marketed by www.weldonsweden.se.

 

Fästpunkt 2

Grundläggande hållfasthet

Kursen är anpassad för konstruktörer som en gång har läst hållfasthet, men nu behöver en uppfräschning.

Konstruktion av Svetsade Produkter

En heltäckande kurs för konstruktörer. Kursen behandlar både statiskt belastade och utmattningsbelastade konstruktioner.

Svetsutvärdering med FEM

Alla fallgropar i samband med att bygga och utvärdera FE-modeller av svetsade strukturer utsatta för utmattningslaster behandlas.

Dimensionering enligt IIW

En noggrann genomgång av IIW:s 'Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components'.

Dimensionering av Svetsade Produkter

Mer avancerade analyser av svetsade produkter.

Utvärdering av Belastningskollektiv

Tips för placering av töjningsgivare, mätningsmetodik och utvärdering av mätresultat.

Verifiering av utmattningshållfastheten av svetsade strukturer genom Mätning och Provning

Omfattande kurs för hur mätning och provning kan utnyttjas i produktframtagningen.

bottom of page