top of page

Matematik och Grundläggande Hållfasthetslära  för konstruktörer

Bending moment and shear force diagram for a beam

Kursen vänder sig till dig som tidigare har studerat hållfasthetslära men inte använt kunskaperna på länge och önskar friska upp dem. 

Målet med kursen är att på ett ingenjörsmässigt sätt och utan allt för avancerade teoretiska analyser ge kursdeltagarna en känsla för hur en produkt kan utformas på mest optimalt sätt.

 

För det krävs grundläggande kunskaper i hållfasthetslära. Även om du själv inte utför hållfasthetsanalyser är det viktigt att ha grundläggande kunskaper i ämnet vid kommunikation med till exempel beräknings- och provningsingenjörer.

Program:

Dag 1: Matematik för ingenjörer:
Algebra, Funktioner, Logaritmer, Ekvationssystem, Geometri, Trigonometri. Begreppen Derivata och Integral, Lite om Sannolikheter och Statistik.

 

Dag 2: Hållfasthetslärans grunder:

  • Bärverksanalys:

Krafter och moment. Systematiserad arbetsgång vid bärverksanalys. Beräkning av stödreaktioner. Statiskt bestämda/obestämda bärverk. Snittkrafter och Snittmoment i balkar och ramar. Böjmoment-, Tvärkrafts-, Axial- och Vridmomentdiagram.

  • Spänningar och deformationer:

Normal- och Skjuvspänning, Töjning. Temperatureffekter. Spänningar i balkar på grund av Normalkraft, Böjning, Skjuvning och Vridning. Fleraxliga och Sammansatta Spänningar.

  • Olika typer av brott:

Sega, Spröda och Tidsberoende brott. Instabilitet. Deformationsbegränsningar.

 

Dag 3: Grundläggande Konstruktionsteori:​ 

Fackverk, Plattor, Skivor, Skal, Balkar, Ramar. Flytledsteori. Laster på strukturer, Gränstillstånd, Karakteristiska värden, Säkerhetsfilosofi. Sammanfattande exempel. Konstruktiv utformning av statiskt belastade och utmattningsbelastade svetsade strukturer.

Om önskemål finns kan kursen utvidgas med en extra dag c:a en vecka efter den ordinarie kursen. Genomgång och lösning av de övningsexempel som delats ut på kursen kommer då att ske gemensamt.

bottom of page