Grundläggande Hållfasthet för konstruktörer

Bending moment and shear force diagram for a beam

Kursen vänder sig till dig som tidigare har studerat hållfasthetslära men inte använt kunskaperna på länge och önskar friska upp dem. 

Målet med kursen är att på ett ingenjörsmässigt sätt och utan allt för avancerade teoretiska analyser ge kursdeltagarna en känsla för hur en produkt kan utformas på mest optimalt sätt.

 

För det krävs grundläggande kunskaper i hållfasthetslära. Även om du själv inte utför hållfasthetsanalyser är det viktigt att ha grundläggande kunskaper i ämnet vid kommunikation med till exempel beräknings- och provningsingenjörer.

Program:

Dag 1: Hållfasthetslärans grunder - Krafter och moment. Tyngdpunkt. Fackverk.
Olika slag av hållfasthet. Materialkännedom. - Balkteori: Böjmoment-, tvärkraftdiagram. Tröghetsmoment. Balkdeformationer. Elastiska linjens ekvation.

 

Dag 2: Hållfasthetslära för svetsade produkter - Normal- och skjuvspänningsfördelning i tvärsnitt. - Vridning. Instabilitet, knäckning, buckling. Sammansatta spänningar. Genomplasticerade tvärsnitt.  - Utdelning av övningsexempel.

 

Dag 3:  Övning och introduktion till utmattning - Gemensam genomgång och lösning av övningsuppgifterna. - Introduktion: Utmattning av svetsade konstruktioner.

Dag 3 genomförs c:a en vecka efter dag 2 och kursdeltagarna förutsätts då ha studerat och själva löst de utdelade övningsuppgifterna. Deltagande denna dag kan ske antingen på plats i föreläsningssalen eller via länk.