Utmattningsdimensionering enligt IIW:s rekommendationer

Förbandsklasser enligt IIW:s rekommendationer

De nya rekommendationerna från IIW för utmattningsanalys av svetsade konstruktioner är ett imponerande verk som är mycket informativt och omfattande. Speciellt intressant är den konsekventa behandlingen och sammankopplingen av mätning, FE-analyser, brottmekanik, utvärderingsmetoder och provning. 

 

Kursens mål är att deltagarna enklare och snabbare ska kunna sätta sig in i rekommendationerna och få tillfälle att diskutera de många nyheterna som presenteras. 

 

Kursen behandlar de olika områdena som beskrivs i rekommendationerna och jämförelser sker också mot Eurocode 3 och till viss del EN13001 och DNV. Kursdeltagarna uppmuntras till att ta med egna insamlade mätvärden för att under kursen kunna utvärdera dessa.

 

Förkunskaper: Lämpliga förkunskaper inför denna kurs är kännedom om utmattningsdimensionering enligt någon standard, typ IIW, EN13001, Eurocode eller DNV.

Program:

Dag 1:
Allmänt om utmattning, Fenomenet utmattning av svetsade konstruktioner,
-  Utvärderingsmetoder (Nominell metod, Hot Spot-metod, Effective Notch-metod, Brottmekanik)
-  Dimensioneringsprinciper, Säkerhetsfilosofi, Partialkoefficienter.

 

Dag 2:
-  Utmattningshållfastheten vid konstantamplitudprovning, De nya Wöhlerkurvorna. 
-  Mätning, Provning.
-  Utmattningshållfasthet baserad på de olika utvärderingsmetoderna.
-  Korrektioner och kvalitetskrav.
-  Fleraxliga spänningstillstånd.

 

Dag 3:

-  Livslängdsberäkningar, Varierande spänningar, Metoder.
-  Säkerhetsaspekter, Tips och råd.
-  Egna delskadeanalyser och diskussioner kring resultaten av dessa.
-  Ekvivalent konstantspänningsvidd.
-  Bestämning av produkters förväntade livslängd.
-  Jämförelse av resultaten beroende på val av standard.