top of page

Utmattningsdimensionering enligt IIW:s rekommendationer

Förbandsklasser enligt IIW:s rekommendationer

Rekommendationerna från IIW för utmattningsanalys av svetsade konstruktioner är ett imponerande verk som är mycket informativt och omfattande. Speciellt intressant är den konsekventa behandlingen och sammankopplingen av mätning, FE-analyser, brottmekanik, utvärderingsmetoder och provning. 

 

Kursens mål är att deltagarna enklare och snabbare ska kunna sätta sig in i rekommendationerna och få tillfälle att diskutera de många nyheterna som presenteras. 

 

Kursen behandlar de olika områdena som beskrivs i rekommendationerna och jämförelser sker också mot Eurocode 3 och till viss del EN13001 och DNV. Kursdeltagarna uppmuntras till att ta med egna insamlade mätvärden för att under kursen kunna utvärdera dessa.

 

Förkunskaper: Lämpliga förkunskaper inför denna kurs är kännedom om utmattningsdimensionering enligt någon standard, typ IIW, EN13001, Eurocode eller DNV.

Program:

Dag 1:
Allmänt om utmattning, Fenomenet utmattning av svetsade konstruktioner,
-  Utvärderingsmetoder (Nominell metod, Hot Spot-metod, Effective Notch-metod, Brottmekanik)
-  Dimensioneringsprinciper, Säkerhetsfilosofi, Partialkoefficienter.

 

Dag 2:
-  Utmattningshållfastheten vid konstantamplitudprovning, Wöhlerkurvor. 
-  Mätning, Provning.
-  Utmattningshållfasthet baserad på de olika utvärderingsmetoderna.
-  Korrektioner och kvalitetskrav.
-  Fleraxliga spänningstillstånd.

 

Dag 3:

-  Livslängdsberäkningar, Varierande spänningar, Metoder.
-  Säkerhetsaspekter, Tips och råd.
-  Egna delskadeanalyser och diskussioner kring resultaten av dessa.
-  Ekvivalent konstantspänningsvidd.
-  Bestämning av produkters förväntade livslängd.
-  Jämförelse av resultaten beroende på val av standard.

bottom of page