top of page

Utvärdering av Belastningskollektiv

Uppmätta töjningar och Range Pair Count

Att planera och genomföra en töjningsmätning kräver att alla inblandade (inte bara mätningsingenjören) är insatta i problematiken. Det finns ett otal fällor som är lätta att falla i. Kursen ger praktiska råd och förslag för planering och genomförande av töjningsmätningar samt utvärdering av mätdata.

Förkunskaper: Goda kunskaper i hållfasthetsämnen, kännedom om någon beräkningsnorm för utmattningsanalys av svetsade produkter, t.ex.  EC, IIW´s rekommendationer, DNV eller liknande.

Program: (1 dag)

Utvärderingsmetoder för töjningsmätningar.  

-  Delskadeanalyser vid FEM-modeller.

-  Speciella problem/hänsyn när töjningsmätningar skall verifiera FEM-modeller.

-  Mätplanering (Mätningens syfte, givartyp, placering, …)

-  Verifiering av lastfall i FEM-analyser (Hur töjningsmätningar kan vara till stor hjälp)

-  Hjälpmedel (Presentation av  dataprogram för lastutvärdering och delskadeanalyser av
  svetsade produkter.)

-  Utvärdering av deltagarnas medtagna mätvärden.

bottom of page