top of page

Verifiera utmattningsanalyser av svetsade strukturer med Mätning och Provning 

Mätning1.jpg
Mätning2.jpg

Komplexiteten i Produktutvecklingen ökar hela tiden. I dag måste konstruktören förlita sig på ett antal olika specialister, såsom beräknings- provnings- och mätningsingenjörer. Utvecklingen inom dessa områden går rasande fort och det är svårt att få en överblick över andra områden än den egna specialiteten.

Syftet med kursen är att skapa förståelse mellan de olika professionerna och på så sätt åstadkomma mer kostnadseffektiva produkter.

 

Förkunskaper: Lämpliga förkunskaper inför denna kurs är kännedom om utmattnings-dimensionering enligt någon standard, till exempel IIW, Eurocodes, DNV, eller EN 13001, alternativt genomgången kurs SK2 eller SK4 i Weld on Swedens regi.

Program:

Dag 1: Beräkning av svetsade produkter utsatta för utmattningsbelastningar.

− Utmattning av svetsade konstruktioner, en snabbgenomgång.

− Utvärderingsmetoder: Nominella, Hot Spot, Effective Notch-metoderna samt Brottmekanik.

− För-och nackdelar med utvärderingsmetoderna jämfört med Riggprovning, Mätning och Fullskaleprov på testbana. När är vilken metod lämpligast? 

 

Dag 2: Mätning och utvärdering av mätresultat.
− Genomgång av olika mätutrustningar, speciellt töjningsgivare.

− Utvärderingsmetoder vid analys av mätresultat.

− Planering och utförande av en mätning.
− Hur mätresultatet kan utnyttjas i teoretiska beräkningar.

− Teoretisk framtagning av laster genom MultiBody Simulations, MBS, och Power Spectral Density, PSD.

 

Dag 3: Utmattningsprovning.
− Utmattningsprovning av svetsförband.
− Utmattningsprovning av hela strukturer.

 

Dag 4: Sammanfattande exempel.
− Genomgång av ett sammanfattande exempel som belyser samtliga punkter ovan.

Mätning3.png
bottom of page