top of page

Konstruktion av svetsade produkter

Stress concentrations in a fillet weld, Design solution for ending a cover plate, welded to a beam.

Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar. 

 

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i moderna metoder att uppskatta svetsförbands hållfasthet för både statiskt- och utmattningsbelastade svetsade produkter. Första dagen ägnas åt att repetera den grundläggande hållfasthetsläran, med speciell inriktning mot svetsade konstruktioner. Kursen behandlar sedan utformning med hänsyn till belastningar bl.a. utmattning, dimensionering, svetsklasser, egenspänningar och deformationer.

 

En stor del av kursen behandlar konstruktiv utformning av svetsade produkter och ett antal exempel på bra och dåliga konstruktionslösningar tas upp till gemensam diskussion.  Deltagarna är välkomna att ta med sig egna konstruktionsproblem till kursen.

 

Förkunskaper: Förkunskaper motsvarande minst 3-årig gymnasienivå och grundkunskaper i hållfasthetslära.

Program:

Dag 1: Olika svetsmetoder. Val av svetsmetod, grundmaterial och tillsatsmaterial. Svetsbeteckningar på ritning med övning. Svetsklasser och inspektionsmetoder vid svetsning. Konstruera för automatiserad svetsning.

Dag 2: Grundläggande hållfasthetslära. Krafter/Moment. Analys av fackverk och balkar. 

Olika slag av hållfasthet. Vridning (Slutna/massiva tvärsnitt jämfört med öppna, tunnväggiga). Konstruktiv utformning av svetsade produkter. Korrosion, Övningar, Diskussioner.

 

Dag 3: Konstruktion av statiskt belastade svetsade produkter. Utformning av svetsförband. Dimensioneringsfilosofi. Standarder inom området. Beräkningsmetoder för statiskt belastade svetsförband. Instabilitet. Sprödbrott. Skiktbristning. Övningar, Diskussioner.

 

Dag 4: Konstruktion av utmattningsbelastade svetsade produkter. Svetsegenspänningar/deformationer. Utmattningsbelastade svetsförband. Varierande spänningar. Förhöjning av utmattningshållfastheten. Exempel på utmattningsbelastade förband, Övningar, Diskussioner.

bottom of page