top of page

NY HANDBOK UTGIVENÖnskemål har länge funnits om en bok som behandlar den grundläggande matematiken på gymnasienivå tillsammans med grundläggande konstruktionsteori.


Därmed blir övrig litteratur inom hållfasthetslära och konstruktionsteori lättare att förstå för konstruktörer som för länge sedan läst dessa ämnen och som nu vill återknyta till dem.Matematikdelen i boken är inriktad på de tillämpningar som utnyttjas för att bestämma hållfastheten hos en konstruktion.


Konstruktionsavsnittet i boken tar upp hållfasthetslärans mest grundläggande delar, speciellt anpassat för konstruktion av svetsade produkter. Avsnittet avslutas med ett sammanfattande exempel samt ett hjälpkapitel med härledningar av ekvationer och uttryck samt praktiska tabellverk över valsade profiler och elementarfall för böjning av balkar.


Boken är skriven med ett ingenjörsmässigt synsätt, avsett att passa konstruktörer som arbetar med svetsade produkter i stål. Tråkiga, onödiga och komplicerade teoretiska utredningar har undvikits och ersatts med praktiska resonemang och förklaringar där så är möjligt.

Innehåll:


1. Inledning 2. Matematikens grunder 3. Algebraiska uttryck 4. Funktioner 5. Logaritmer 6. Ekvationssystem 7. Geometri 8. Trigonometri 9. Begreppet Derivata 10. Begreppet Integral 11. Lite om Sannolikheter och Statistik 12. Bärverksanalys 13. Spänningar och Deformationer 14. Olika typer av Brott


15. Grundläggande Konstruktionsteori


16. Laster på strukturer


17. Sammanfattande Exempel


18. Hjälpmedel

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Facebook Classic
bottom of page