top of page

Ny bok av Nils Stenbacka.

Seminarier i Svetsekonomi

Seminarieuppgifterna behandlar svetsekonomin vid smältsvetsmetoder. Tonvikten ligger på praktiska kostnads- och investeringsberäkningar. Totalt behandlas 20 st verkliga fall. Det finns också 6 st bilagor med svetsekonomiska definitioner och formler, avsedda som stöd vid problemlösningen. Målsättningen har varit att uppfylla kraven för IWE- och IWT-utbildningarna. Verkliga fall har ett stort pedagogiskt värde, eftersom man dels kan visa hur teoretiska samband bör användas i praktiken och dels kan diskutera vilka faktorer som är relevanta. Vid ekonomiska kalkyler kan det finnas flera lösningar. Boken kostar 250 kr + moms och frakt. Den kan beställas från nils@stenbacka-consulting.se.

Recent Posts

Follow Us

  • Facebook Classic
bottom of page